Peintures livresques, Don Diego

Saytour
100x140, 2004